enpl

Wpływ Technologii na Pozyskiwanie Talentów 

Wpływ Technologii na Pozyskiwanie Talentów 

 

Technologia w pozyskiwaniu talentów 

Przemysł pozyskiwania talentów ewoluował wraz z upływem czasu w wyniku innowacji technologicznych. Dziesięć lat temu proces rekrutacji opierał się głównie na kwalifikacjach. Ocena pracownika opierała się na dokumentach akademickich, doświadczeniu zawodowym i innych materialnych elementach, jakie mieli w posiadaniu. Obecnie rekrutacja ma zupełnie inne oblicze. 

Rekrutacja IT skłoniła rekruterów do rozważenia zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności podczas poszukiwania najlepszego kandydata. Charyzma, osobowość, szybkie myślenie, umiejętność nauki oraz umiejętność rozwiązywania problemów to niektóre cechy, które są bardziej cenione niż same kwalifikacje. Warto zauważyć, że większość tych umiejętności może być oceniana za pomocą technologii. 

 

Jak technologia wpłynęła na pozyskiwanie talentów 

 

Konwergencja rekruterów i kandydatów za pośrednictwem aplikacji mobilnych 

 

Rozpowszechnianie informacji stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi rekrutacja. Aby firmy mogły obsadzić swoje wakaty odpowiednimi osobami, konieczne jest posiadanie efektywnych kanałów komunikacyjnych. Chociaż istnieje wiele dostępnych kanałów, wiele z nich nie jest wystarczająco efektywnych. W rezultacie firmy zwróciły się ku technologii, aby pomóc im w skutecznym rekrutowaniu. 

Idea ta może być związana z aplikacją mobilną firmy, w której rekruterzy mogą dostarczać format wypełniania i składania aplikacji. Ponadto, kierując cały ruch do jednego kanału, proces rekrutacji staje się łatwiejszy i szybszy. 

 

Wykorzystanie usług chmurowych 

Problem związany z dokumentacją pracowników dotyka wiele działów HR. Nawet jeśli kampania rekrutacyjna, reklama i zatrudnianie przebiegły pomyślnie, dane zawsze są zagrożone dostaniem się w niepowołane ręce. Ponadto przechowywanie tych danych na dyskach komputerowych nadal jest niebezpieczne, ponieważ są one podatne na manipulację lub zniszczenie przez ogień. 

Wdrożenie technologii chmurowej ułatwiło proces rekrutacji. Personel HR może teraz łatwo przesyłać wszystkie istotne informacje do chmury i zachować tylko niezbędne informacje na swoich fizycznych urządzeniach. Ponadto przechowywanie danych w chmurze okazało się być najlepsze w redukowaniu kosztów związanych z obsługą wielu fizycznych urządzeń. 

 

Szybsze i znacznie większe prędkości przesyłu danych  

Wprowadzenie zwiększonej prędkości przesyłu danych zmniejszyło pracę zespołów pozyskiwania talentów w firmie. Wiele rozmów kwalifikacyjnych odbywa się obecnie wirtualnie lub poprzez testy IQ, co skraca czas potrzebny na proces. Ponadto zespół ds. pozyskiwania talentów może dostosować się do potrzeb kandydata, co stanowi podstawę tworzenia przyjaznego środowiska pracy po zatrudnieniu. 

Warto zauważyć, że korelacja analiz dotyczących pozyskiwania talentów z danymi wielkogabarytowymi jest ogromna. Ten proces obejmuje ocenę wyników pracownika i porównywanie ich z istniejącymi danymi analitycznymi w celu określenia ich przyszłego sukcesu. Dzięki takim matrycom firmy mogą prognozować cele zasobów ludzkich i planować odpowiednio. 

 

Wykorzystanie blockchain do wzmacniania bezpieczeństwa 

Obecnie ataki cybernetyczne wymagają większej kontroli, a firmy skupiają się na technologii blockchain. Ponadto dane HR muszą być bezpieczne i łatwo dostępne. Blockchain nie tylko chroni systemy, ale również zapewnia przejrzystość. Rekrutacja przeszła poważną modernizację dzięki użyciu blockchaina w dziale zasobów ludzkich. Obecnie rekruterzy mogą przechowywać informacje o rekrutach, dane o osiągnięciach w pracy i czynniki sukcesu oraz dane szkoleniowe, zabezpieczone przed manipulacją lub kradzieżą. To umożliwiło działom HR lepsze zrozumienie ich wewnętrznych danych analitycznych. 

 

Moc mediów społecznościowych 

Obecnie rekrutacja społecznościowa staje się nowym sposobem pozyskiwania talentów. To nie jest jednak nowy koncept, ale jest tego warty. Większość działów HR przyjmuje wpływ mediów społecznościowych i włącza go do swoich procedur rekrutacyjnych. Media społecznościowe to fantastyczny sposób dla rekruterów, aby dowiedzieć się więcej o kandydacie i jego życiu społecznym. 

Ponadto reklamowanie ofert pracy i ich publikowanie stało się łatwiejsze dzięki korzystaniu z platform mediów społecznościowych. To staje się lepszą metodą dotarcia do mas z ofertami pracy. Ponadto jest mniej kosztowne w porównaniu z płaceniem firmom rekrutacyjnym i stronami internetowymi. 

 

Problemy technologiczne w zespole Pozyskiwania Talentów 

 

Rozproszenie 

Choć automatyzacja procesu rekrutacji jest błogosławieństwem, jest też przekleństwem. Większość kluczowych działań w zakresie pozyskiwania talentów ma miejsce poza przestrzenią technologiczną. Ponadto identyfikacja odpowiednich kandydatów, tworzenie autentycznych wiadomości, nawiązywanie kontaktów w spersonalizowany sposób oraz wpływanie poprzez proces ofertowy nie może być zrealizowane w sposób cyfrowy. Technologia może jednak pomóc w poprawie dostarczania usług, ale nigdy nie zastąpi tych istotnych umiejętności. 

 

Zbyt piękne, aby było prawdziwe 

Walka o pozyskiwanie talentów nie została jeszcze wygrana, nawet w procesie automatyzacji. Dział HR nadal musi stosować tradycyjne metody rekrutacji. Ponadto nie wszystkie firmy, które inwestują znaczne środki w automatyzację pozyskiwania talentów, osiągają sukces. Systemy są czasem podatne na awarie i kończą się kosztownymi pracami konserwacyjnymi. 

 

Podsumowanie 

Emerging trends, takie jak COVD-19, ukształtowały proces rekrutacji. To podkreśliło znaczenie korzystania z technologii do reklamowania, zatrudniania i kształtowania pracy. 

Możemy wręcz stwierdzić, że technologia nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu między doświadczonym rekruterem a kandydatem. Dlatego też matryce prognozowania przyszłości nigdy nie pokażą kompletnego zautomatyzowania pozyskiwania talentów. 

Skontaktuj się z dotLinkers już dziś! #1 Agencja rekrutacyjna IT dla najlepszych polskich talentów technologicznych.