enpl

Pięć kluczowych elementów budowania zdalnych zespołów technicznych

Wiele działów technologicznych przyjęło struktury pracy online dla większości swoich pracowników. Z powodu globalnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19, praca zdalna stała się coraz bardziej powszechna. Jest to korzystne zarówno dla pracowników, jak i firmy, ponieważ obie strony mogą obniżyć koszty operacyjne. 

Budowanie zdalnych zespołów technologicznych może być trudne dla zarządzających, zwłaszcza jeśli nie uwzględniają głównych elementów. Liderzy zespołów muszą zadbać, aby ich zdalni pracownicy byli skoncentrowani, kreatywni i zmotywowani podczas pracy z domu. Praca zdalna może być trudna, ale pracownicy muszą dostosować się do coraz bardziej zdigitalizowanego miejsca pracy. Zobaczmy pięć kluczowych elementów budowy zdalnych zespołów technologicznych. 

Komunikacja jest ważna 

Komunikacja to jedno z najczęściej pomijanych aspektów w zespołach technologicznych pracujących zdalnie. Jednakże komunikacja może mieć znaczący wpływ na morale i motywację pracowników. Kiedy pracownicy pracują razem, inicjatywa podnosi współpracę między pracownikami, więc wszyscy pracownicy muszą być zaangażowani. 

Niestety częściej niż nie, zdalne zespoły technologiczne doświadczają uczucia samotności, co może negatywnie wpływać na ich sukces w organizacji. Dzięki narzędziom technologicznym dostępnym dziś są dostępne spotkania online, które poprawiają komunikację w zespole, jednocześnie utrzymując poczucie wspólnoty. 

Zespoły technologiczne pracujące zdalnie stają się jednością poprzez komunikację online, a większość tych interaktywnych środowisk oferuje bardziej wyraźne funkcje, aby każdy czuł się częścią zespołu. Pracodawcy mają także łatwiejsze zadanie w tworzeniu zespołów technologicznych, ponieważ mają odpowiednie zasoby do ułatwienia tego procesu. Oczywiście zespoły technologiczne pracujące zdalnie mogą organizować spotkania wideo na zakończenie projektów w celu świętowania sukcesu. 

 

Taktyki i narzędzia dla organizacji 

Posiadanie zespołu technologicznego pracującego zdalnie oznacza, że firma musi zawsze przestrzegać wymagań zawodowych i osiągać cele. Dzięki pomocy pewnych narzędzi technologicznych pracowników można efektywnie nadzorować i śledzić aktywność zespołów. Pracodawcy powinni mądrze korzystać z dostępnych na rynku wartościowych metod zarządzania projektami i organizacji projektów. 

Pracownicy będą mogli zobaczyć wpływ, jaki przynoszą firmie, co będzie dla nich motywatorem do działania. Zespoły technologiczne pracujące zdalnie powinny dążyć do wykorzystywania narzędzi i platform, które poprawiają łatwość użycia i doskonale działają dla wszystkich. Pracownicy powinni pracować nad swoimi zadaniami i rozumieć, jakie cele muszą osiągnąć i kiedy. 

 

Współpraca 

Pracodawcy muszą zdać sobie sprawę z znaczenia współpracy między członkami zespołu podczas budowania zdalnych zespołów technologicznych. Pracownicy techniczni i kierownicy w organizacji muszą czuć się połączeni, zachowując zdolność do współpracy bez względu na swoje fizyczne położenie. Pracodawcy powinni dążyć do dostarczenia swoim pracownikom wspólnych zasobów wirtualnych lub internetowych. 

Te zasoby mogą pomóc zespołom technologicznym pracującym zdalnie w pracy nad konkretnymi zadaniami, które wymagają burzy mózgów i wymiany pomysłów. Zespoły mogą omawiać zadania między sobą i ostatecznie zobaczyć wyniki swoich wysiłków. 

Stworzenie wspólnego środowiska dla pracowników pomaga w rozwijaniu poczucia przynależności, co z kolei sprawia, że zespoły osiągają wyjątkowe wyniki w realizacji konkretnych celów. 

Menadżerowie mogą także nadal korzystać z tych zasobów do komunikacji z pracownikami i budowania długotrwałych relacji, co pozwala na poznanie mocnych i słabych stron każdego pracownika i zwiększenie skupienia na tym, na czym każdy członek zespołu chce się skoncentrować. Współpraca między menadżerami a pracownikami może stworzyć poczucie otwartości, co z kolei prowadzi do innowacyjnych inicjatyw. 

 

Poprawne wykorzystanie technologii 

Zdalne zespoły technologiczne powinny dążyć do pełnego wykorzystania dostępnych zasobów na korzyść przedsiębiorstwa. Pracodawcy muszą starannie wyjaśnić to podczas tworzenia zespołów technologicznych, ponieważ większość pracowników może wykorzystać technologie do celów niezwiązanym z firmą. 

Rozwiązania zespołowe mogą wprowadzać specjalne przepisy dotyczące łączności, koordynacji, udostępniania zasobów i narzędzi organizacyjnych, które można wykorzystać do osiągnięcia sukcesu w pracy zespołowej. 

 

Rekrutowanie odpowiedniego zespołu 

Tworząc zdalne zespoły technologiczne, firmy muszą rozważyć, kogo zatrudniają. Inni pracownicy nie poczują się pewnie pracując zdalnie, i nie powinni być częścią zdalnego zespołu, ponieważ naciskanie ich na to skutkować będzie słabymi wynikami. 

Niektóre osoby charakteryzują się wyjątkową zdolnością do współpracy i mogą być idealnym wyborem do pracy w zespołach pracujących zdalnie. Inni mogą mieć trudności z dostosowaniem się do harmonogramów rodzinnych i zachowaniem efektywności, dlatego te czynniki powinny być wyraźnie uwzględniane podczas rekrutacji zespołów technologicznych pracujących zdalnie. 

Skontaktuj się z dotLinkers już dziś! #1 Agencja rekrutacyjna IT dla najlepszych polskich talentów technologicznych.