enpl

Wszystko, co musisz wiedzieć o umowach zatrudnienia: Jak wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy?

Podczas rozszerzania działalności na rynek polski, zrozumienie niuansów umów dotyczących zatrudnienia jest kluczowe dla skutecznego budowania zespołu. W tym artykule przyjrzymy się czterem najczęstszym rodzajom umów w Polsce, rzucając światło na ich zalety i rozważania. Ta wiedza pozwoli Ci podejmować świadome decyzje i przyciągać odpowiednich specjalistów do rozwijającej się firmy. 

 

Umowa o Pracę 

Umowa o Pracę to najczęściej stosowana forma zatrudnienia w Polsce, zapewniająca zarówno pracownikom, jak i pracodawcom ochronę prawną. Regulowana przez Kodeks Pracy, umowa ta gwarantuje szereg świadczeń, takich jak minimalne wynagrodzenie, płatny urlop, zasiłki chorobowe, uregulowane warunki pracy oraz jasne zasady rozwiązania umowy. Pomimo wyższych kosztów dla pracodawcy związanych z dodatkowymi składkami, jest to najbardziej korzystna forma zatrudnienia dla pracowników o różnych poziomach wynagrodzeń. Umowa o pracę może zostać zawarta: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. 

  

Zalety: 

 • Umowa o pracę oferuje firmie stabilne zatrudnienie pracownika na stałe, co przekłada się na kontynuacyjność działań i większą lojalność pracownika 
 • Pracownicy na umowie o pracę korzystają z pełnych praw pracowniczych, takich jak płatny urlop, świadczenia zdrowotne czy zasiłki chorobowe. 
 • Ochrona przed ewentualnym rozwiązaniem umowy. 
 • Pracownicy z umową o pracę zazwyczaj podlegają większej kontroli ze strony firmy, co umożliwia lepsze zarządzanie procesami i wynikami pracy. 

Wady: 

 • Umowy o pracę generują dla firmy wyższe koszty, związane m.in. z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne czy urlopowym. 
 • Brak możliwości delegowania innej osoby do wykonywania obowiązków zawartych w umowie o pracę przez pracownika. 
 • Sztywno określony czas i miejsce wykonywania pracy. 
 • Rozwiązanie umowy o pracę może być bardziej skomplikowane i czasochłonne. 
 • Umowy o pracę wiążą się z większymi obciążeniami administracyjnymi dla firmy, takimi jak prowadzenie dokumentacji kadrowej czy spełnianie różnych formalności związanych z zatrudnieniem. 

 

Umowa B2B 

Umowy B2B (skrót z j. ang. business-to-business), zwane również umowami o samozatrudnienie, jednoosobową działalnością gospodarczą lub umowami na podstawie prawa cywilnego, są powszechnie stosowane w dynamicznej branży informatycznej. Charakteryzują się one wyjątkową elastycznością, dostarczając korzyści zarówno firmom, jak i samozatrudnionym specjalistom. W umowie B2B jedna strona zobowiązuje się świadczyć określone usługi na rzecz drugiej, a druga wypłacić pierwszej stosowne wynagrodzenie. Najważniejszym elementem jest dokładne określenie podmiotu umowy. Dzięki temu unikniemy wątpliwości i nieporozumień w trakcie trwania współpracy. 

  

Zalety: 

 • Niższe koszty pracodawcy, które w konsekwencji mogą przełożyć się na wyższe wynagrodzenie samozatrudnionego. 
 • Rodzaj umowy pozwala na większą elastyczność w porównaniu do umowy o pracę (elastyczne godziny czy miejsca wykonywania danych czynności). 
 • Firma nie musi zapewniać dodatkowych świadczeń socjalnych, takich jak urlop czy ubezpieczenia zdrowotne, co przekłada się na ograniczone zobowiązania pracodawcy. 
 • Możliwość współpracy z wieloma podmiotami. 

Wady: 

 • Samozatrudniony musi samodzielnie odprowadzać składki i rozliczać podatki  
 • Umowa ta nie posiada też pewnych przywilejów, które dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (np. ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży). 
 • Pracownicy zatrudnieni na umowę B2B bardzo często nie korzystają z tradycyjnych świadczeń socjalnych, takich jak płatny urlop czy zasiłki zdrowotne. 
 • Ze względu na brak stabilności zatrudnienia, pracownicy z umowy B2B mogą być mniej lojalni wobec firmy, co z kolei może wpływać na długość trwania relacji zawodowych. 

 

Umowa Zlecenie 

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna strona (zwana zleceniodawcą) zleca drugiej stronie (zwanemu zleceniobiorcą) wykonanie określonej czynności. Jest to elastyczna forma współpracy, szczególnie popularna w przypadku krótkoterminowych zadań lub projektów, które nie wymagają stałego zatrudnienia. Z uwagi na ustaloną minimalną stawkę godzinową, przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję czasu przepracowanego przez zleceniobiorcę. Warto pamiętać, że zatrudniając kogoś na podstawie umowy zlecenie, przedsiębiorca ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Należy również zwrócić uwagę na to, że zleceniobiorca może zakończyć współpracę z dnia na dzień, bez konieczności uprzedzenia. Umowa zlecenie ma swoje zalety i wady, które należy rozważyć przed jej podpisaniem.  

 

Zalety: 

 • Pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie (o ile w umowie nie określono okresu wypowiedzenia). 
 • Jest to ekonomiczniejszy sposób zatrudnienia. 
 • Umowa zlecenie daje swobodę w ustalaniu miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania. 
 • Brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy, co obejmuje również brak ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
 • Studenci zleceniobiorcy (do 26. roku życia) są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS. 

Wady: 

 • Istnieje obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej. 
 • Brak nadzoru nad pracownikiem. 
 • Brak świadczeń gwarancyjnych, takich jak za czas przestoju, choroby czy macierzyństwa. 

 

Umowa o dzieło 

Umowa o dzieło to forma umowy, w której osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest ona często określana jako umowa rezultatu, gdyż jej przedmiotem są działania mające konkretny efekt końcowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rezultat swojej pracy, włączając w to ewentualne wady wykonanego dzieła, za które może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez zleceniodawcę. Umowa o dzieło charakteryzuje się także niższymi kosztami zatrudnienia w porównaniu do innych form umów.  

 

Zalety: 

 • Firma nie ponosi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy innych świadczeń socjalnych. 
 • Umowy o dzieło są stosunkiem prawnym, który nie wymaga stałego zatrudnienia, co jest korzystne dla projektów krótkoterminowych. 
 • Jest najtańszym i najmniej kłopotliwym sposobem zatrudnienia. 

Wady: 

 • Umowy o dzieło nie oferują stałego zatrudnienia, co może prowadzić do potrzeby ciągłego poszukiwania nowych specjalistów na krótkoterminowe projekty. 
 • Ze względu na większą niezależność wykonawcy, firma może mieć mniejszą kontrolę nad procesem pracy i realizacją projektu. 
 • Wykonawcy na umowie o dzieło nie korzystają z pełnych praw pracowniczych, co może prowadzić do mniejszego zaangażowania. 

 

Rozumienie różnych rodzajów umów dotyczących zatrudnienia jest kluczowe dla skutecznego zarządzania personelem w firmie rozszerzającej swoją działalność na rynek polski. W artykule omówiliśmy cztery najczęstsze rodzaje umów w Polsce, analizując ich zalety i wady. Ta wiedza pozwala podejmować świadome decyzje podczas rekrutacji oraz budować solidne relacje z pracownikami i współpracownikami. 

Jako agencja rekrutacyjna IT, posiadamy tę wiedzę i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej formy umowy zależy od specyfiki działalności firmy, jej potrzeb oraz celów biznesowych. Dążąc do rozwoju firmy, warto również korzystać z porad prawnych oraz konsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa pracy. 

Dzięki temu będziesz mógł skutecznie budować zespół i rozwijać swoją firmę na rynku polskim. 

Skontaktuj się z dotLinkers już dziś! #1 Agencja rekrutacyjna IT dla najlepszych polskich talentów technologicznych.