Informacje o spółce

Dotlinkers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres: Mogilska 65, 31-545 Kraków

Organ rejestrowy / ewidencyjny: XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie

Numer KRS 0000739245

Kapitał zakładowy 10 000,00 PLN

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6751653390

REGON: 380719350