enpl

dotLinkers

Informacje o firmie

Dotlinkers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Przemysłowa 12, lok. 110, 30-701 Kraków

Organ rejestrowy / ewidencyjny: XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie

Numer KRS 0000638059

Kapitał zakładowy 10 000,00 PLN

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6751559461

REGON: 365436306